Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

klikoroh borový
Hylobius abietis

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

další názvy: smrkovník velký

vědecká synonyma: Callirus abietis, Curculio abietis, Curculio tigris

EPPO kód: HYLOAB

Hostitelské spektrum
Borovice (Pinus spp.), smrk (Picea spp.), ale i další jehličnany, příležitostně i listnáče.
Popis škůdce
Brouci jsou 6–15 mm velcí, značně klenutí, tmavě hnědí a silně chitinizovaní. Na hnědých krovkách jsou dva žlutavé přerušované příčné pásky. Drobné žluté skvrnky jsou patrny i na štítu. Hlava je protažena do, pro nosatce typického, nosce, na konci osazeného lomenými tykadly. Štít je klenutý, v předu silně zúžený. Báze krovek je asi o třetinu širší než štít. 
Vajíčko je bělavě průsvitné, oválné, asi 2 mm dlouhé. 
Kukla je krémově bílá, volná, 8–16 mm dlouhá, se zřetelným noscem a očima, zakončená 2 krátkými trny. 
Larva je beznohá, rohlíčkovitá, bělavá, s hnědou hlavou. Dorostlá měří 12–23 mm.
Příznaky poškození
Na 3–6 let starých stromcích, nejčastěji nad kořenovým krčkem či výše, vyžrané drobné, kolmé nebo trychtýřovité jamky, zasahující často až do povrchové části dřeva. Poškozené kmínky se někdy deformují. Při silném poškození se vyžrané jamky spojují po obvodu kmínku do plošek a sazenice hynou. U větších stromků mohou brouci podobným způsobem poškodit báze tenkých, asi jako tužka silných větví.
Životní cyklus
Brouci opouštějí své úkryty od poloviny dubna do poloviny května. Vyhledávají mladé stromky, na nichž ohlodávají jemnou kůru a lýko. K páření dochází již v průběhu zralostního žíru. Oplodněné samičky kladou vajíčka do kůry kořenů čerstvých, především borových pařezů. Vylíhlé larvy vyžírají nejprve lýko, avšak později vytvářejí ve dřevě podélně vinuté, až 1 m dlouhé chodby, vyplněné směsí drtinek a trusu. Ve většině případů přezimují dorostlé larvy, které se kuklí až na jaře příštího roku. Při příznivém počasí se však mladí brouci mohou objevit ještě koncem srpna či v průběhu září prvního roku. Dospělci klikoroha borového žijí 1–3 roky.
Hospodářský význam
Klikoroh borový je významný škůdce jehličnatých sazenic, které při svém zralostním (mladí brouci) a regeneračním (staří brouci) žíru může silně poškodit a způsobit jejich odumření.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu