Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

jalovec
Juniperus

čeleď: cypřišovité (Cupressaceae)

EPPO kód: 1IUPG, IUPSS

Popis
Vždyzelené, převážně dvoudomé stromy nebo keře, bohatě větvené. Borka vláknitě nebo šupinatě odlupčivá. Dřevo měkké, rozlišené na širokou běl a červenohnědé, vonné jádro. Asimilační orgány vstřícné, křižmostojné, nebo v trojčetných přeslenech, jehlicovité nebo šupinovité, juvenilní vždy jehlicovité. Větvičky v průřezu nezploštělé, rozvětvené do všech stran. Samčí šištice složené z několika párů nebo přeslenů šupinovitých tyčinek, podlouhlé, žluté. Samičí šištice kulovité, složené z několika semenných šupin, při dozrání se mění v drobné, dužnaté, neotevírající se šišky (galbuly). Dozrávají zřídka 1. rokem, většinou až 2. nebo 3. rokem. Semena 1–3(12) v šištici, kulatá, vejčitá až kuželovitá, často rýhovaná nebo jamkovaná, s tvrdým, silným osemením. Semenáček má dvě (zřídka 4–6) dělohy, primární jehlice mají z obou stran bílé proužky. 
Existuje asi 60 druhů. 
jalovec chvojka 
Široce rozkladitý keř 0,5–1,5(5,0) m vysoký, se štíhle zašpičatělými, vzpřímenými až poléhavými větvemi. Juvenilní listy (na mladých jedincích nebo na spodních větvích) jehlicovité, vstřícné, slabě odstávající, 3–5 mm dlouhé, ostře špičaté, svrchu s bělavým pruhem. Adultní listy šupinovité, vstřícné, přitisklé, kosočtverečně vejčité, asi 1 mm dlouhé, tmavozelené, na hřbetě se žlázkou. Rozemnuté nepříjemně páchnou. Letorosty okrouhlé, asi 1 mm silné. Šišky na stopkách dolů háčkovitě ohnutých, kulovité až vejčité, 5–6 mm v Ø, hnědomodré, ojíněné. Dozrávají 1.–2. rokem, obsahují většinou dvě semena.
Oblast rozšíření: Pohoří jižní Evropy, jih bývalého SSSR, Mongolsko (od Španělska po Altaj). 
jalovec obecný pravý 
Keř až nízký strom, často vícekmenný, výšky 2–6(12) m, s vřetenovitou až kuželovitou korunou, větve většinou vzpřímené, málokdy převislé. Borka červenohnědá, loupavá v tenkých pruzích. Dřevo má hnědofialové jádro. Jehlice šídlovité, ostře pichlavé, v trojčetných přeslenech, bázemi srostlé, 10–15 mm dlouhé, na líci žlábkovité, se širokým bílým pruhem, na rubu kýlnaté. Letorosty hnědavé, trojhranné. Samčí šištice žluté, vejcovité, samičí šištice zelené, kulaté. Šišky (galbuly) přisedlé, kulaté až vejcovité, 4–10 mm v Ø, modročerné, sivě ojíněné, na vrcholu mají jizvu až skulinu. Dozrávají 2.–3. rokem. Semena hnědá, podlouhle trojhranná, po 3(1) v šišce. Semenáček má dvě ploché, ± tupé, jehlicovité dělohy 6–8 x 1–2 mm, primární jehlice úzké, špičaté, shora s bělavým proužkem průduchů, jednotlivě postavené. 
Oblast rozšíření: Téměř celá Eurasie. 
jalovec virginský 
Zpravidla jednokmenný strom, 12–20(30) m vysoký, s vejčitou až zaokrouhlenou korunou, s větvemi vzpřímenými až rozkladitými, větvičkami široce prostorově rozloženými. Borka červenohnědá, odlupčivá v pruzích. Dřevo měkké, vonné, s červeným jádrem. Juvenilní listy (na mladých jedincích nebo na spodních větvích a výmladcích) jehlicovité, vstřícné, dosti odstávající, 5–10 mm dlouhé, bázemi nesrostlé, ostře špičaté, svrchu se žlábkem s dvěma bílými pruhy. Adultní listy šupinovité, vstřícné, kosočtverečně vejčité, na špici odstávají od větévky, asi 1–1,5 mm dlouhé, tmavozelené, na hřbetě s malou žlázkou. Letorosty tenké, čtyřhranné. Šišky na přímých stopkách, kulovité nebo vejčité, 5–6 mm v Ø, tmavomodré, ojíněné. Dozrávají 1. rokem, obsahují 1–2 semena a nasládlou dužinu. 
Oblast rozšíření: Východní část Severní Ameriky, Florida – jižní Kanada.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu