Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně
Apple chlorotic nleaf spot virus (ACLSV)

řád: Tymovirales čeleď: Betaflexiviridae

EPPO kód: ACLSV0

Hostitelské spektrum
Virus se vyskytuje celosvětově a napadá rostliny z čeledi Rosaceae (růžovité), včetně peckovin a jádrovin. Hostitelskými rostlinami jsou jabloň, broskvoň, hrušeň, slivoň, třešeň, meruňka a další. Experimentálně byl virus také přenesen na rostliny z čeledi Chenopodiaceae (merlíkovité) a Fabaceae (bobovité).
Příznaky napadení
Příznaky na peckovinách jsou zpravidla vážnější než na jádrovinách. ACLSV má řadu kmenů, z nich některé způsobují deformace listů a plodů, jiné jsou latentní. Jabloně infikované ACLSV obvykle nevykazují příznaky infekce. Směsná infekce s virem mělké vrásčitosti kmene jabloně (Apple stem pitting virus, ASPV) se může projevit hnědými prstencovitými skvrnami (kroužkovitost jablek) připomínající otlaky při sklizni a transportu. Virus způsobuje praskliny na kůře slivoní, pseudošarku u slivoní a meruněk, zakrslost kdouloně a kroužkovitost na listech hrušně.
Životní cyklus
Virus se přenáší roubováním. Není přenosný semeny a není znám vektor.
Hospodářský význam
ACLSV může způsobit vážně ekonomické ztráty především na peckovinách. V případě směsné infekce s např. ASPV, ASGV (Apple stem grooving virus, virus žlábkovitosti kmene jabloně), ApMV (Apple mosaic virus, virus mozaiky jabloně) vede k oslabení životaschopnosti a růstu ovocných stromů a ke snížení výnosu. V případě, že jsou ovocné dřeviny vystaveny působení extrémních podmínek může komplex virů způsobit dokonce odumření infikovaných stromů. Virus je přenášen mezi rostlinami roubováním, jedinou ochranou je tedy používání bezvirózního materiálu.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu