Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

tyfulová plísňovitost obilnin
Typhula incarnata

říše: houby (Fungi) třída: Basidiomycetes čeleď: Typhullaceae

další názvy: paluška travní

EPPO kód: TYPHIN

Hostitelské spektrum
Pšenice, ječmen, žito, tritikale, trávy.
Příznaky napadení
Časně zjara dochází ke žloutnutí listů, které při silném výskytu přechází na rostliny v okolí ohniska. Vznikají hnízda hynoucích rostlin. Na napadených pletivech se vytvářejí oválná sklerocia o velikosti 0,3–3 mm, zpočátku světlá, později hnědočervená až černá. Lze je nalézt mezi listovými pochvami a v myceliu, které pokrývá kořeny napadených rostlin
Životní cyklus
Sklerocia přežívají ve svrchní vrstvě půdy několik let. Za vlhka a při teplotách 0–10 °C (září, říjen) vyrůstá ze sklerocií mycelium, které infikuje kořeny nebo nadzemní části vzcházejících rostlin. Infekci rostlin podporují teploty blízké nule, vysoká vlhkost a nedostatek světla (sněhová pokrývka na nezamrzlé půdě). Napadeny bývají především oslabené rostliny.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Škodlivá jen v letech s dlouhou zimou a sněhovou pokrývkou.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu