Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

prašná snětivost ječmene
Ustilago nuda

říše: houby (Fungi) třída: sněti (Ustilaginomycetes) čeleď: Ustilaginaceae

další názvy: prašná sněť ječná, sněť prašná ječmene

vědecká synonyma: Ustilago segetum var. hordei f. nuda, Ustilago segetum var. nuda, Ustilago nuda f. sp. hordei

EPPO kód: USTINH

Hostitelské spektrum
Ječmen obecný a další druhy rodu ječmen.
Příznaky napadení
Napadené rostliny dříve metají. Namísto základů zrn černá masa chlamydospor, zpočátku překrytá stříbřitou blankou. Blanka praská a spory se uvolňují. V době dozrávání namísto klasů pouze vzpřímená prázdná vřeténka. Možné je i parciální napadení.
Životní cyklus
Chlamydospory jsou z přeměněných částí roznášeny větrem na blizny kvetoucích klasů. Klíčí a hyfa prorůstá čnělkou výjimečně stěnou do semeníku. Nebezpečí infekce je vyšší za vysoké vzdušné vlhkosti. Nejčastějším místem lokalizace mycelia je štítek. Zde přechází patogen do klidového stadia, další vývoj obilky a klasu neovlivní. Při klíčení obilky mycelium prorůstá rostlinou do základu klasů, které přeměňuje na černou masu chlamydospor. Vyšší teploty v době klíčení podporují prorůstání mycelia houby rostlinou. Více jsou ohroženy odrůdy s otevřeným kvetením.
Hospodářský význam
Napadené rostliny (klasy) nedávají sklizeň. Při použití infikovaného nemořeného osiva může za vhodných podmínek pro patogen dojít k významným hospodářským ztrátám. U množitelských porostů riziko neuznání porostu.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu