Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

helmitosporiová skvrnitost kukuřice
Setosphaeria turcica (teleom.) - Exserohilum turcicum (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Dothideomycetes čeleď: Pleosporaceae

další názvy: spála kukuřice, čerň kukuřičná

vědecká synonyma: Trichometasphaeria turcica (teleom.) - Helminthosporium turcicum (anam.)

EPPO kód: SETOTU

Hostitelské spektrum
Hostitelskými rostlinami jsou kukuřice a čirok.
Příznaky napadení
Patogen napadá listy, listové pochvy, listeny palic a semena. Příznaky se šíří od spodních pater nahoru a mohou postupně poškodit celou listovou plochu. V počáteční fázi infekce je typickým znakem šedozelený lem kolem skvrn. Později na listech šedavě červené podlouhlé a úzké skvrny s tmavě hnědým středem, vřetenovitého nebo eliptického tvaru, 40 × 6 mm velké, rozložené podél listových žilek a vymezené žilnatinou. Skvrny postupně splývají a silně napadené listy postupně odumírají, hnědnou a příznaky připomínají popálení. Skvrny na listových pochvách jsou hnědé s purpurově červeným okraji, protáhlé, cca 50 mm dlouhé. Skvrny na obalových listenech palic jsou vřetenovité, hnědé s tmavými okraji.
Životní cyklus
Houba přezimuje jako mycelium na infikovaných posklizňových zbytcích na strništích, konidie (nepohlavní spory) způsobují primární infekce a šíří se rozstřikujícími vodními kapkami na spodní listy. Sekundární infekce probíhají opět konidiemi, které se tvoří na skvrnách na spodní straně listů a větrem se šíří do vyšších listových pater. Šíření podporuje vysoká vzdušná vlhkost, ovlhčení povrchu a vyšší teploty 18–27 °C.
Hospodářský význam
Patogen způsobuje předčasné odumírání rostlin, předčasné dozrávání rostlin kukuřice, tvorbu malých semen a snížení výnosu. Významnější škody jsou především v teplejších oblastech.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu