Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

obaleč zahradní
Archips podana

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: obalečovití (Tortricidae)

vědecká synonyma: Archips podanus, Cacoecia podana

EPPO kód: CACOPO

Hostitelské spektrum
Mezi hostitelské dřeviny tohoto druhu patří jabloně (Malus spp.) a hrušně (Pyrus spp.). Dále byl tento druh pozorován na třešních, švestkách, meruňkách atp.
Popis druhu
Jedná se o malého motýla s rozpětím křídel až 18‒26 mm a charakteristickou kresbou na křídlech - převážně hnědého zbarvení. Charakteristická kresba na křídlech je jasně patrná především v klidovém stavu. 
Larva je více míně lysá cca. 2,2 cm dlouhá a je mléčně až nazelenale zbarvená.
Možnost záměny druhu
Příbuzný druh obaleč zimolezový Adoxophyes orana s obdobnou potravní vázaností je jinak zbarvený ve stádiu dospělce (kresba na křídlech je intenzivněji segmentována do menších hnědých skvrn). Housenka je také jiná (tmavě zelená barva u druhu A. orana oproti světle béžové u druhu A. podana).
Příznaky poškození
Vykousaná poškození tímto druhem vznikají především na plodech jádrovin, kde vzniklé prohlubně dosahují hloubky cca. 3 mm. Pobytovým znakem tohoto škůdce je také spřádání listů, větví a letorostů, kde probíhá žír na plodech.
Možnost záměny poškození
Obaleč zahradní A. podana patří k hospodářsky nejvýznamnějšímu zástupci skupiny slupkových obalečů, mezi něž dále patří obaleč zimolezový A. orana a obaleč ovocný Pandemis heparana. Obdobné příznaky poškození způsobují i pupenoví obaleči – obaleč jabloňový Hedya nubiferana a obaleč pupenový Spilonota ocellana.
Životní cyklus
Tento druh zimuje jako larva a to ve svém prvním instaru. Kuklení larev se odehrává zhruba od konce května do začátku června a to v listových zápředcích. V polovině června se objevují dospělé molice, které se většinou nacházejí na dřevinách až do poloviny srpna.
Hospodářský význam
Tento druh způsobuje poškození povrchu plodů s vážnými dopady na jejich kvalitu. Dále může způsobovat úbytek výtěžku fotosyntézy, neboť zapředením listů pro kuklení je snížena fyziologicky aktivní plocha asimilačního aparátu.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu