Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

X virus bramboru
Potato virus X (PVX)

řád: Tymovirales čeleď: Alphaflexiviridae

další názvy: mozaika bramboru

EPPO kód: PVX000

Hostitelské spektrum
Hlavním hostitelem je brambor. Virus infikuje dalších přibližně 240 druhů z 16 čeledí rostlin, většina hostitelů patří do čeledi Solanaceae.
Příznaky napadení
Příznaky jsou rozdílné u jednotlivých odrůd brambor a závisí také na kmeni viru. Častá latence. Hlavním projevem napadení bývá lehká (někdy i těžká) mozaika, listy mohou být zvlněné a menší, může se také objevit lehká retardace růstu. Příznaky mozaiky jsou výraznější při chladném počasí. Silné kmeny viru mohou vyvolat i nekrózu hlíz.
Možnost záměny
Možnost záměny především s původci „lehkých“ virových onemocnění bramboru: M virem bramboru (Potato virus M) a S virem bramboru (Potato virus S).
Životní cyklus
Přenos zejména infikovanou sadbou a mechanicky. Zaznamenán byl i přenos rakovincem bramborovým (Synchytrium endobioticum), sarančetem (Melanoplus differentialis) a kobylkou zelenou (Tettigonia viridissima).
Hospodářský význam
Redukce výnosu hlíz (cca 15-20%). Vysoké ztráty v případě směsné infekce s dalšími viry.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu