Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

svilušky
Tetranychidae

třída: pavoukovci (Arachnida) řád: sametkovci (Prostigmata)

EPPO kód: 1TETRF

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu