Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

kněžice kuželovitá
Aelia acuminata

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: kněžicovití (Pentatomidae)

vědecká synonyma: Cimex acuminata

EPPO kód: AELIAC

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu