Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

antraknóza vrby
Drepanopeziza sphaeroides (teleom.)

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes čeleď: Dermateaceae

vědecká synonyma: Marssonina salicicola

EPPO kód: DREPSH

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu