Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

lesklokorka ploská
Ganoderma applanatum

říše: houby (Fungi) třída: Agaricomycetes čeleď: Ganodermataceae

vědecká synonyma: Agaricus lipsiensis, Boletus applanatus, Boletus lipsiensis, Elfvingia applanata, Elfvingia megaloma, Fomes applanatus, Fomes applanatus f. leucophaeus, Fomes applanatus var. leucophaeus, Fomes gelsicola, Fomes incrassatus, Fomes leucophaeus, Fomes longoporus, Fomes megaloma, Fomes stevenii, Fomes vegetus, Friesia applanata, Ganoderma flabelliforme, Ganoderma gelsicola, Ganoderma incrassatum, Ganoderma leucophaeum, Ganoderma lipsiense, Ganoderma megaloma, Phaeoporus applanatus, Placodes applanatus, Polyporus applanatus, Polyporus concentricus, Polyporus incrassatus, Polyporus leucophaeus, Polyporus lipsiensis, Polyporus megaloma, Polyporus merismoides, Polyporus stevenii, Polyporus subganodermicus, Polyporus vegetus, Scindalma gelsicola, Scindalma incrassatum, Scindalma leucophaeum, Scindalma lipsiense, Scindalma megaloma

EPPO kód: GANOAP

Hostitelské spektrum
Veškeré listnaté dřeviny, výjimečně i jehličnany. Nejčastěji lípy (Tilia sp.), javory (Acer sp.), jasany (Fraxinus sp.) a buky (Fagus sp.).
Příznaky napadení
Plodnice jsou vytrvalé, výrazně ploché, celým bokem přirostlé k hostiteli. Na povrchu mají tenkou nepopraskanou kůru, výrazně hrbolatou, nelesklou, šedohnědou až kakaově hnědou. Svrchní strana plodnic a jejich okolí bývá z pravidla hustě pokryta kakaově hnědým výtrusným prachem. Na spodní straně plodnic se nalézá výtrusorodé rouško s vícevrstvými rourkami, které jsou okrouhlé, drobné, bílé barvy a po otlačení velmi rychle hnědnoucí až černající. Dužnina uvnitř plodnice je světle hnědá až hnědá, často bělavě skvrnitá. V hymeniu na spodní straně plodnice mohou být hálky mušky Agathomyia wankowiczii.
Lesklokorka ploská patří do skupiny hub bílého tlení. Dřevní hmota zasažená infekcí této houby výrazně světlá a ztrácí na hmotnosti. V první fázi infekce zůstává dřevo pevné, nicméně významně se snižuje jeho pružnost. V následujících fázích tlení dochází k vláknitému rozpadu dřeva a vzniku dutin.
Možnost záměny
Velmi podobné plodnice vytváří lesklokorka tmavá (Ganoderma adpersum), její plodnice jsou zavalitější, mohutnější s tupým okrajem, po rozříznutí je viditelná výrazně tmavá (černohnědá) dužina.
Životní cyklus
Tato houba patří mezi ranové parazity šířící se na nové hostitele za pomoci větru. Infekce tedy proniká skrze mechanická poškození. Následně způsobuje rychlou degradaci dřeva, která je nejintenzivnější v místě největších plodnic. V průběhu infekce hojně fruktifikuje, čímž se dále šíří na nové hostitele. Na hostitelské dřevině dále přežívá i po odumření či mechanické destrukci hostitelské dřeviny, neboť se jedná o fakultativně nekrotrofního parazita.
Hospodářský význam
Jedná se o běžnou parazitickou houbu způsobující občas škody v přestárlých či výrazně mechanicky poškozovaných bukových či jasanových porostech. V pokročilých fázích infekce způsobuje selhání napadených dřevin zlomem.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu