Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

prase divoké
Sus scrofa

třída: savci (Mammalia) řád: sudokopytníci (Artiodactyla) čeleď: prasatovití (Suidae)

další názvy: černá zvěř, kanec divoký, kanec obecný, vepř divoký

EPPO kód: SAUXXC, SUXXXC

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu