Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

vlnovníci
Eriophyes sp.

třída: pavoukovci (Arachnida) řád: sametkovci (Prostigmata) čeleď: vlnovníkovití (Eriophyidae)

vědecká synonyma: Acalitus essigi, Eriophyes calycobius, Eriophyes essigi, Phyllocoptes gibbosus

EPPO kód: 1ERPHG, ACEIES, 1PHYCG

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu