Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

habr
Carpinus

čeleď: břízovité (Betulaceae)

EPPO kód: 1CIPG, CIPSS

Popis
Opadavé stromy, někdy keře. Borka šedá, hladká nebo šupinovitá. Dřevo roztroušeně pórovité, nemá odlišené jádro a běl. Listy dvouřadě střídavé, jednoduché, celistvé. Pupeny vřetenovité, kryté více šupinami. Květy jednopohlavné, jednodomé. Samčí květy v převislých postranních jehnědách. Samičí květy ve vzpřímených, později převislých koncových jehnědách. Plodem je zploštělý oříšek s listovitým zákrovem. 
Exituje 26–35 druhů.
habr obecný
Strom 6–20(30) m vysoký, někdy roste křovitě. Borka dlouho hladká, šedozelená, se světlejší síťovitou kresbou, až ve vysokém stáří mělce čtverečkovitě rozpraskaná. Dřevo tvrdé, těžké, roztroušeně pórovité, matné, bílé až šedobílé, letokruhy obtížně rozlišitelné, často zvlněné (svalcovitý kmen). Listy podlouhle vejčité, 5–11 cm dlouhé, dvakrát pilovité, v mládí chlupaté, později lysé, s 11–15 páry žilek. Pupeny asi 1 cm dlouhé, kuželovité, zašpičatělé, zahnuté a přitisklé k větvičce. Letorosty zprohýbané, zelené až červenohnědé, s četnými lenticelami, chlupaté hlavně kolem pupenů, dřeň oble pětiúhelníková. Samčí květy v jehnědách 4–6 cm dlouhých. Samičí květy v přímých, později převislých klasech. Plodem je srdčitý, zploštělý, rýhovaný oříšek s trojcípým listenem. Semenáček klíčí epigeicky, dělohy kožovité, obvejčité, 8–10 x 6–8 mm, na bázi srdčité, kratičce stopkaté, na líci tmavozelené, na rubu bělavé, lysé. Primární listy střídavé.
Oblast rozšíření: Evropa, Malá Asie, Kavkaz, severní Turecko a Írán.
habr východní 
Keř, méně často nízký strom s hustou, jemně větvenou korunou. Borka hladká, šedá, se světle šedou kresbou. Listy podlouhle vejčité, 2,5–5 cm dlouhé, dvakrát pilovité. Plodem je drobný, srdčitý, rýhovaný oříšek, listen nepravidelně hrubě pilovitý, bez zřetelných laloků.
Oblast rozšíření: Jihovýchodní Evropa, Malá Asie a Kavkaz.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu