Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

pilatka drobná
Blennocampa pusilla

třída: hmyz (Insecta) řád: blanokřídlí (Hymenoptera) čeleď: pilatkovití (Tenthredinidae)

další názvy: pilatěnka drobná

vědecká synonyma: Blennocampa phyllocolpa

EPPO kód: BLENPU

Hostitelské spektrum
Růže (Rosa spp.), zejména ze skupiny odrůd Rosa rugosa.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nepřímá ochrana je založená na podpoře přirozených nepřátel, predátorů a parazitoidů. 
Fyzikální a mechanická: 
Odstranění a zničení napadených - svinutých listů před opuštěním larev. 
Chemická ochrana:  
Použití přípravků se selektivní účinností a s co nejmenšími vedlejšími účinky na užitečné organismy. Ošetřuje se proti líhnoucím se larvám, v období než dojde ke svinování listů.
Popis druhu
Pilatka má jednu generaci ročně. 
Dospělci jsou drobné, černé, asi 4 mm velké mouchy. Špičky stehen holeně a chodidla jsou bílé, na zadních nohách špičky holení a chodidel jsou hnědé. Křídla jsou lehce černě zakalena, žilky a plamka jsou černé. Hlava je téměř hladká a lesklá, tykadla jsou poněkud kratší než hlava a hruď dohromady.  
Larvy, housenice, jsou zpočátku bílé, později rohlíčkovitě prohnuté. Jasně zelené. Hlava - 9 mm. je tmavohnědá, obličejová část žlutohnědá a oči a tykadla černé. Každý článek nese bradavky, na nichž vyrůstají zpravidla 3 krátké, bílé štětinky. Dorůstají délky 8–9 mm.
Příznaky poškození
Charakteristické rourkovitě svinuté čepele listů. Larvy svinují čepel listů rovnoběžně s podélným žebrem rubem dovnitř, takže vznikají dvě podélné rourky, oddělené hlavním žebrem (žilkou).
Životní cyklus
Pilatky létají od poloviny května do června a oplodněné samičky kladou vajíčka po jednom nebo po 2–3 v řadě na okraj listů růží. Mladé larvy svíjejí čepel listů. V červenci opouštějí larvy svinuté listy, zahrabávají se do půdy, kde přezimují a příští rok na jaře se kuklí.
Hospodářský význam
Rozšířený, ale méně významný škůdce okrasných růží, způsobuje snížení estetické hodnoty keřů poškozením listů.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu