Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

žlabatka kuličková
Diplolepis eglanteriae

třída: hmyz (Insecta) řád: blanokřídlí (Hymenoptera) čeleď: žlabatkovití (Cynipidae)

vědecká synonyma: Rhodites rosae

Hostitelské spektrum
Druhové spektrum hostitelských dřevin je u tohoto druhu relativně úzké. Tato žlabatka je troficky vázaná především na růže (nejčastěji na Rosa canina, ale také na R. subcollina, R. subcanina, R. pendolina atp.), ale také byla pozorována na druhu Prunus domestica. Jedná se o velmi hojný druh na celém území ČR.
Popis druhu
Jedná se menší zástupce cca 2,3–3,0 mm velká. Hlava a hruď je tmavě hnědá až černá a velký zadeček hnědý až černý. Nohy jsou také hnědé, stejně jako dlouhá tykadla. Larvy jsou světle zbarvené, mají rohlíčkovitě prohnuté tělo a zřetelné hnědě oči. Jejich velikost je dána velikostí hálky, ve které se vyvíjí, jsou tedy cca 2 mm dlouhé.
Možnost záměny druhu
Jedná se o zástupce, který je dobře determinovatelný dle vytvořených hálek, ale obecně se jedná o nejmenšího zástupce z předmětného rodu.
Příznaky poškození
Na listech růží vznikají spíše menší (4,0–7,0 mm), houbovité, červené, či bledozelené hálky kulovitého tvaru. Tyto hálky jsou vždy umístěny na spodní straně listu hostitelské dřeviny, nebo na jeho okraji a jsou vždy přichyceny kratičkou stopkou k rostlině.
Možnost záměny poškození
Tvorba charakteristických hálek jedinci toho druhu neumožňuje záměnu s jiným druhem, neboť jiné druhy žlabatek se soustředí na jinde lokalizovaná pletiva hostitelských dřevin, příp. jiné dřeviny. Druhy (D. fructuum, D. nervosa, D. mayri, D. rosaeD. spinosissimae) s podobnou potravní vazbou nejsou v podmínkách střední Evropy obvyklé a navíc je charakter hálky naprosto odlišný (D. mayri – hálky jsou intenzivně otrněné, D. nervosa – hálky jsou jednotlivě otrněné, D. rosae – hálky jsou intenzivně otrněné a jsou umístěny na větvičkách a výhonech atp.).
Životní cyklus
Přezimujícím stádiem tohoto druhu jsou larvy. Přezimují v hálkách, které jsou s listím opadané na půdní povrch. Na jaře se po zakuklení líhnou dospělci.
Hospodářský význam
Významnější škody tímto zástupcem nejsou pozorovány. Problémem může být snížený estetický význam napadené rostliny.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu