Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

bobkovišeň
Prunus

čeleď: růžovité (Rosaceae)

vědecká synonyma: Laurocerasus

EPPO kód: PRNSS

Popis
Vždyzelené keře, méně stromy. Listy střídavé, jednoduché, v pupenech složené, palisty opadavé. Květy pětičetné, drobné, bílé, v hroznech. Plodem je kulovitá až vejcovitá peckovice, pecka kulovitá, ± hladká.
Existuje 75 druhů.
bobkovišeň lékařská (Prunus laurocerasus) 
Široce rozkladitý keř až nízký strom 2–4(6) m vysoký. Borka tmavohnědá až černá, drsná. Listy podlouhlé až eliptické, 5–15(20) x 1–10 cm, kožovité, tupě špičaté, celokrajné nebo oddáleně pilovité, slabě podvinuté, oboustranně lysé, na líci tmavozelené, lesklé, na rubu světle zelené, matné. Řapík 0,6–1,2 cm dlouhý, na bázi čepele nebo na řapíku (0)2–4 žlázky, palisty 0,6–1,2 cm dlouhé, žláznaté. Pupeny vejcovité, tmavohnědé, šupiny na vrcholu trojzubé. Letorosty lysé, zelené. Květy bílé, nepříjemně páchnoucí, 0,5–0,8 cm v Ø, ve vzpřímených úžlabních hroznech 5–13 cm dlouhých. Kvete V, někdy znovu na podzim. Peckovice kulovité až vejcovité, 0,8–1,0 cm v Ø, ± lesklé, černopurpurové, hořké. 
Oblast rozšíření: Jihovýchodní Evropa, Malá Asie, Kavkaz.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu