Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

Y virus bramboru - nekrotický kmen
Potato virus Y (PTNRD, PVY-NTN)

čeleď: Potyviridae

EPPO kód: PVY000

Hostitelské spektrum
PVY má rozsáhlý okruh hostitelů. Velice náchylné jsou rostliny z čeledi Solanaceae. Dalšími významnými hostiteli mohou být paprika, tabák, rajče a některé okrasné rostliny a plevele.
Příznaky napadení
Nejčastějšími příznaky jsou mozaiky, skvrnitost, kadeřavost listů a tmavě zelené ohraničení listových žilek. Počátek příznaků se projevuje nejčastěji zesvětlením žilek vrcholových listů a přecházení v nekrózy listů. V dalším stupni příznaků může docházet až k nekrózám stonku, k opadu listů, k nekrózám vrcholového pupenu, což může mít za následek až uhynutí rostliny. Nekrotické skvrny a mozaiky mohou vznikat i na plodech a může dojít i k jejich deformacím.
Možnost záměny
PVY má podobné příznaky jako např. X virus bramboru (Potato virus X - PVX), A virus bramboru (Potato virus A - PVA), M virus bramboru (Potato virus M - PVM), S virus bramboru (Potato virus S - PVS), virus svinutky listů bramboru (Potato leaf roli virus - PLRV) a mop - top virus bramboru (Potato mop-top virus – PMTV).
Životní cyklus
Y virus bramboru přenáší mšice. Nejvýznamnějším přenašečem tohoto viru je mšice broskvoňová (Myzus persicae). Dalším způsobem přenosu může být infikovaná sadba nebo mechanický přenos.
Hospodářský význam
PVY způsobuje výrazné výnosové ztráty. U infikovaných rostlin může dojít k redukci výnosu hlíz o 10 až 80% anebo ke znehodnocení kvality hlíz (např. nekrotické hlízy).
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu