Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

hryzec vodní
Arvicola terrestris

třída: savci (Mammalia) řád: hlodavci (Rodentia) čeleď: myšovití (Muridae)

další názvy: hraboš vodní, hraboš zemní, krysa vodní, myš vodní

vědecká synonyma: Arvicola abrukensis, Arvicola albus, Arvicola americana, Arvicola amphibius, Arvicola amphibius amphibius, Arvicola amphibius reta, Arvicola aquaticus, Arvicola argentoratensis, Arvicola argyropus, Arvicola armenius

EPPO kód: ARVCTE

Hostitelské spektrum
Hryzec vodní je býložravec. Živí se více než 200 druhy rostlin. Na podzim a v zimě ohlodává podzemní části rostlin. V té době způsobuje značné škody na okopaninách, na kořenové zelenině a na ovocných stromech. Ohlodává a nahlodává kořeny stromů.
Popis škůdce
Tělo je dlouhé 12–14 cm, pokryté tmavohnědou až černou srstí. Břišní část těla je světlejší. Ocas je chlupatý, 7,5–12,5 cm dlouhý. Uši jsou krátké. Nevystupují ze srsti. Nos je tupý.
Příznaky poškození
Stromy zaostávají ve vzrůstu. Často z jara nasadí na květ, ale v létě usýchají. Někdy předčasně žloutnou. Nárazy větrů se snadno vyvrátí. Na kořenech jsou vidět hrubé ohryzy s vyznačenými řezáky. Zasahují hluboko do dřeva nebo kořenový systém zcela chybí. Postranní kořeny překusuje celé. Stromy je možno ze země vytáhnout. U starších stromů někdy ožírá jen kůru.
Životní cyklus
Hryzec vodní žije většinou v blízkosti vodních toků nebo nádrží. Může se však vyskytovat i na suchých stanovištích, od vodních toků a nádrží značně vzdálených. Žije zpravidla jednotlivě v podzemním doupěti, které bývá složeno z vlastního hnízda, jedné nebo několika zásobáren a několik desítek metrů dlouhých chodeb. Chodby mají průměr 4–6 cm a jsou vedeny vodorovně pod povrchem půdy v hloubce 10–30 cm, někdy až 1 m. K budování soustavy nor využívají hryzci často i nory krtků, které si rozšiřují. Žijí velmi skrytě. Otevřená ústí chodeb uzavírají i ve dne. Z podzemí vycházejí v noci východem, který znovu zahrabávají.  
Hryzec vodní se rozmnožuje od jara. Do roka mívá 3–4x mláďata po 2 až 10 kusech. Březost trvá 21 dní. Samičky z prvních jarních vrhů se mohou ještě v témž roce rozmnožovat
Hospodářský význam
Způsobuje velké škody, hlavně na mladých stromech.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu