Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

mšice slívová
Brachycaudus helichrysi

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: mšicovití (Aphididae)

vědecká synonyma: Anuraphis helichrysi, Aphis helichrysi, Aphis myosotidis

EPPO kód: ANURHE

Hostitelské spektrum
Polyfágové se širokým hostitelským okruhem planých a kulturních rostlin.
Možnost záměny škůdce
Snadno se mohou zaměnit jednotlivé druhy mšic. S jinými škůdci je záměna málo pravděpodobná.
Příznaky poškození
Při silnějším výskytu prosvětlení pletiv, zvlnění až zkroucení listů, nekrózy, při ojedinělém výskytu jsou rostliny bez vizuálních příznaků. Mšice a jejich kolonie složené z neokřídlených jedinců lze nejčastěji pozorovat na spodní straně listů nejnižších pater.
Větší význam mají mšice jako přenašeči virů způsobující nejdůležitější choroby bramboru.

Druhy mšic nejčastěji se vyskytující v porostech brambor s vyznačením přenosu virů 
DruhPřenáší viry
virová svinutka bramboru 
(PLRV)
Y-viróza bramboru
(PVY)
A-viróza bramboru
(PVA)
M-viróza bramboru
(PMV)
S-viróza bramboru
(PVS)
kyjatka hrachová++++
kyjatka osenní+
kyjatka zahradní++
kyjatka zemáková++++
mšice bramborová++
mšice broskvoňová+++++++
mšice chmelová+++
mšice jabloňová+
mšice krušinová+++
mšice maková++++
mšice řešetláková++++++++
mšice skleníková+++
mšice slívová+++
mšice střemchová+++
mšice švestková
mšice zdobená++
mšice zelná
Legenda: ++ - přenos vysoce efektivní, + - přenos byl dokázán, – - přenos není znám.
Životní cyklus
Brambor je pro mšice většinou vedlejším nebo příležitostným hostitelem. Výskyt mšic v sadbových oblastech bramboru je závislý na jejich úspěšném přezimování na zimních hostitelích a především na průběhu povětrnostních podmínek, které ovlivňují jejich rozmnožování a jejich infekčnost. 
První nálety mšic do množitelských porostů brambor bývají u nás obvykle zjišťovány kolem poloviny května, tj. často v období, kdy začínají první rostliny bramboru vzcházet. V tomto období jsou rostliny k virové infekci velmi vnímavé. Do konce května i během června je nálet mšic obvykle slabý, maximálních hodnost dosahuje většinou v polovině července, či začátkem srpna. Obecně platí, že čím je ranější nálet mšic, především pak mšice broskvoňové, tím je větší nebezpečí šíření virových chorob brambor. Neokřídlené mšice bývají v porostech brambor zjišťovány až v červnu v závislosti na výskytu predátorů a průběhu klimatických podmínek. Maximálních hodnot dosahují obvykle v polovině července, či začátkem srpna.
Na porosty brambor nalétává několik desítek druhů mšic, které však mohou mít z hlediska přenosu virů působících choroby bramboru rozdílný význam. Některé druhy jsou význačnými vektory virů, pro jiné druhy mšic může brambor sloužit jen jako příležitostný hostitel. Tyto druhy obvykle na listech bramboru nezakládají kolonie z neokřídlených jedinců, neboť po ověřovacím sání okřídlené mšice obvykle porost opouštějí a vyhledávají příhodnější hostitele.
Hospodářský význam
Mšice sáním oslabují rostliny. Přímé, vizuálně zjistitelné škody, způsobují mšice na bramboru pouze výjimečně, pokud dojde k jejich kalamitnímu přemnožení. 
Větší význam mají mšice jako přenašeči virů způsobující nejdůležitější choroby bramboru, zvláště v sadbových oblastech. Kromě viru X (PVX) při sání rostlinných šťáv přenášejí všechny hospodářsky významné viry brambor, jako je virus Y (PVY), A (PVA), M (PVM) a S (PVS). U viru svinutky (PLRV) není dokonce znám žádný jiný prakticky významný způsob přenosu než mšicemi.  K významnějším vektorům virů, způsobujících všechny důležité choroby bramboru, patří mšice broskvoňová (Myzus persicae) a mšice řešetláková (Aphis nasturtii). Významným vektorem, především PVY, je i mšice chmelová (Phorodon humuli). Vektory virů působících choroby bramboru mohou být i další druhy mšic. Některé druhy vyskytující se v porostech brambor naopak přenašeči virů bramboru nejsou nebo přenos virů u nich nebyl prokázán.

Přehled nejdůležitějších virů brambor, jejich způsobu přenosu, vizuálních projevů a škodlivosti
VirusVirózaPřenosVizuální projev na rostlinách a hlízách bramboruSnížení výnosu
 mšicemi  mechanicky 
Potato virus X 
(PVX)
X-viróza bramboruneanolehké mozaiky, prosvětlení listů20–30 %
Potato virus Y 
(PVY)
Y-viróza bramboru
(nekrotická mozaika)
anoanotěžké mozaiky, zkadeření, různé formy nekrózy (čárky, tečky, kroužky), inhibice růstu; 
na slupce hlíz může u některých odrůd vyvolat nekrotický kmen viru Y zprvu zduřelé, později propadlé kroužkovité nekrózy, které nepronikají hluboce do dužniny
30–70 %
Potato virus A 
(PVA)
A-viróza bramboru
(mírná mozaika)
anoanomozaiky, různé formy zkadeření30–40 %
Potato virus M 
(PVM)
M-viróza bramboru
(lžicovitá mozaika)
anoanorůzné formy mozaiky, zkadeření10–30 %
Potato virus S
 (PVS)
S-viróza bramboruanoanopříznaky většinou latentní, většina u nás přemnožených odrůd je jím zamořena10–20 %
Potato leafroll virus 
(PLRV)
virová svinutka bramboruanonekornoutovité stáčení listů, zesvětlení listů až chloróza, inhibice růstu40–80 %
Potato mop-top virus 
(PMTV)
mop-top viróza bramboruneanozakrslost, chomáčovitost, mozaika rostlin; 
na hlízách vystouplé korkovité hnědé kroužky a polokroužky, které jsou zřetelné na řezu dužniny
znehodnocena konzumní hodnota
Tobacco rattle virus 
(TRV)
Tobacco rattle virus na bramboruneanozakrslost trsů, mozaikové, zdeformované, vrásčité listy; 
na hlízách hnědé kroužky až oblouky
znehodnocena konzumní hodnota
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu