Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

vlnovník lískový
Phytoptus avellanae

třída: pavoukovci (Arachnida) řád: sametkovci (Prostigmata) čeleď: hálčivcovití (Phytoptidae)

další názvy: hálčivec lístkový

EPPO kód: ERPHAV

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu