Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

listohlod zlatozelený
Phyllobius argentatus

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

vědecká synonyma: Curculio sericeus, Dieletus argentatus, Phyllobius budensis, Phyllobius croaticus, Phyllobius pineti, Phyllobius sutorinensis, Phyllobius tenuior, Phyllobius tereticollis, Phyllobius viridans

EPPO kód: PLLBAG

Hostitelské spektrum
Listnaté dřevin, jak stromy tak i keře, především bříza, ale i ovocné dřeviny a maliník, vzácněji jehličnany.
Popis
Tělo dospělce je dlouhé 4–5,5 mm. Je pokryté krátkými, podlouhlými šupinami kovově světlezelené, vzácněji šedozelené barvy, základní barva je černá a zůstává skryta pod barevnými šupinami, dokud se postupně neopotřebují. Na krovkách jsou mezi zelenými šupinkami řídké odstávající šedobílé chloupky. Stehna jsou hnědá se zelenými šupinkami a s ostrým tenkým zubem. Tykadla, holeně a chodidla jsou světle žlutohnědé, někdy na posledních dvou párech noh zčernalé. Hlava je čtvercového tvaru, nosec je krátký a tlustý bez podélné rýhy, tykadlové rýhy krátké. Čelo mezi očima dvakrát širší než nosec mezi kořeny tykadel. Štít je téměř vždy širší než delší, štítek dobře vyvinutý. 
Kukla je světlá, krémově bílá.
Možnost záměny druhu
Listohloda zlatozeleného lze zaměnit s listohlodem březovým Phyllobius betulinus. který je 3,5–6,5 mm dlouhý a má šedobílé až žlutavé opýření mezi kovově zelenými štětinkami a také s listohlodem stromovým Phyllobius arborator, který je větší, dlouhý 6–8 mm a má protáhlé tělo kovově zelené barvy, pokryté zlatozelenými šupinkami včetně ztlustlých konců stehen. Mezi šupinkami má na krovkách lysé tečky s dlouhými černými štětinkami
Příznaky poškození
Listy poškozené žírem dospělců, larvami poškozené kořeny rostlin.
Životní cyklus
Brouci se líhnou na jaře. Larvy žijí v půdě a živí se kořínky různých druhů rostlin. Kuklí se v zemi v kukelní komůrce, kterou si předtím larva vytvořila. Má pouze jednu generaci ročně.
Hospodářský význam
Běžný, rozšířený druh. Škodlivé výskyty jsou výjimečné. 
Brouci se živí listy, larvy jsou polyfágní a živí se kořínky různých rostlin.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu