Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

žito seté
Secale cereale

čeleď: lipnicovité (Poaceae)

další názvy: rež

vědecká synonyma: Triticum cereale

EPPO kód: SECCE, SECCS, SECCW

Popis
Jednoletá tráva s modře ojíněnými listy. Čepele mají čárkovitý tvar a na rozhraní s listovou pochvou se nachází až 2 mm dlouhý jazýček a lysá ouška. Klasy mají čtyřhranný tvar a pluchy v kláscích jsou dlouze osinaté. Za normálních podmínek kvete klas pět dní v květnu nebo červnu.

Nároky na stanoviště
Žito patří mezi méně náročné obilniny snášející méně úrodné lehké, písčité půdy, vyšší polohy i silné mrazy.
Možnost záměny
Tritikale (×Triticosecale).
Časté choroby
Černání kořenů a báze stébel obilnin (Gaeumannomyces graminis), hnědá rzivost žita (Puccinia recondita), mazlavá snětivost žita (Tilletia caries, T. laevis), padlí žita (Blumeria graminis), růžovění klasů žita (Gibberella spp.), sněžná plísňovitost obilnin (Monographella nivalis var. nivalis), spála žita (Rhynchosporium secalis), stéblolam a další choroby bází stébel, zakrslá snětivost žita (Tilletia controversa).
Častí škůdci
Bejlomorka sedlová (Haplodiplosis marginata), bodruška obilná (Cephus pygmaeus), bzunka ječná (Oscinella frit), kyjatka osenní (Sitobion avenae), kyjatka travní (Metopolophium dirhodum), larvy kovaříkovitých (Elateridae), mšice střemchová (Rhopalosiphum padi), obaleč obilní (Cnephasia pumicana), plodomorka plevová (Sitodiplosis mosellana), plodomorka pšeničná (Contarinia tritici).
Zaplevelení
V posledních letech stoupá zaplevelení druhy chundelka metlice (Apera spica-venti), svízel přítula (Galium aparine), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), zatímco výskyt druhů chrpa modrá (Centaurea cyanus), penízek rolní (Thlaspi arvense) a mák vlčí (Papaver rhoeas) poklesl.
Literatura
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.
Petr J. et al. (2008): Žito a tritikale: biologie, pěstování, kvalita a využití. Profi Press s. r. o., Praha.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu