Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

ohňovec obecný
Phellinus igniarius

říše: houby (Fungi) třída: stopkovýtrusé (Agaricomycetes) čeleď: Hymenochaetaceae

další názvy: choroš ohňový, ohňovec ohňový

vědecká synonyma: Agaricus igniarius, Boletus igniarius, Boletus nigricans, Fomes igniarius, Fomes igniarius, Fomes igniarius f. nigricans, Fomes igniarius var. nigricans, Fomes igniarius var. trivialis, Fomes nigricans, Fomes trivialis, Fomes trivialis, Ganoderma trivialis, Mucronoporus igniarius, Mucronoporus nigricans, Ochroporus igniarius, Ochroporus igniarius var. trivialis, Phellinus igniarius subsp. nigricans, Phellinus igniarius var. igniarius, Phellinus igniarius var. trivialis

EPPO kód: PHELIG

Hostitelské spektrum
Dřeviny rodu vrba (Salix sp.), nejvíce druh vrba bílá (Salix alba), dále jabloň (Malus sp.) nebo slivoň (Prunus sp.)
Příznaky napadení
Plodnice této houby jsou víceleté, kopytovitého až konzolovitého tvaru. Povrch plodnic je u mladších tmavě hnědý a se stárnutím povrch plodnice přechází do šedavě černé až černé barvy. Staré plodnice mají kostkovitě rozpraskaný povrch. Rourky na spodní straně plodnice jsou rezavě hnědé. Celá plodnice i dužnina je velmi tvrdá. V místech po odlomených plodnicích vyrůstá žlutavě okrové mycelium.  
Ohňovec obecný patří do skupiny hub bílého tlení. Napadená dřevní hmota výrazně světlá a velmi rychle dochází ke ztrátě pružnosti i pevnosti. V poslední fázi infekce dochází k vláknitému rozpadu dřeva a tvorbě z pravidla otevřených, či částečně otevřených dutin. Charakteristickým znakem této infekce je že velmi rychle proniká do běle, kde dochází k odumření kambia, díky čemuž jsou na napadeném kmeni pozorovatelné výrazné deprese na kůře a především v okolí plodnic.
Možnost záměny
Velmi podobné plodnice má troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius). Tento druh má na rozdíl od ohňovce rezavohnědou dužninu, bílé až bílo šedé ústí rourek a povrch klobouku není rozpraskaný, je hladký. Dále se dá plodnice ohňovce obecného snadno zaměnit s ostatními druhy ohňovců (například ohňovec olšový, černající, atd.). Determinace je možná dle druhu hostitelské dřeviny, nebo pomocí laboratorního ověření.
Životní cyklus
Tato houba patří mezi ranové parazity šířící se na nové hostitele za pomoci větru. Infekce tedy proniká skrze mechanická poškození. Následně způsobuje postupnou degradaci dřeva, která je nejintenzivnější v místě největších plodnic. V průběhu infekce hojně fruktifikuje, čímž se dále šíří na nové hostitele. Tento druh dřevní houby většinou odumírá krátce po odumření či mechanické destrukci hostitelské dřeviny, neboť se jedná o obligátně nekrotrofního parazita.
Hospodářský význam
Jedná se o velmi častou parazitickou houbu způsobující občasné škody v přestárlých či výrazně mechanicky poškozovaných lužních porostech se zastoupením vrby. Velmi hojná je také v parcích a podél vodotečí. V pokročilých fázích infekce způsobuje selhání napadených dřevin zlomem.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu