Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

fusariová hniloba bramboru
Fusarium solani var. coeruleum, Gibberella pulicaris (teleom.), Fusarium spp.

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycetes čeleď: Nectriaceae

další názvy: fusariová hniloba hlíz bramboru, suchá hniloba hlíz bramboru

vědecká synonyma: Fusarium coeruleum, Fusarium sambucinum (anam.)

EPPO kód: FUSASC, GIBBPU, 1FUSAG, FUSASP

Hostitelské spektrum
Brambor, polyfágní původci chorob kulturních i planých rostlin.
Příznaky napadení
První příznaky lze zjistit nejdříve měsíc po sklizni. Na slupce hlíz ve skladu se objevují nekrotické skvrny, které se postupně zvětšují. Později jsou charakteristické koncentricky zvrásněnou slupkou, a také přítomností mycelia, většinou bílé, ale také žluté a růžové barvy. Dužnina se rozkládá suchou hnilobou, obvykle je možné pozorovat vrstevnatou strukturu hniloby a malé dutinky vyplněné myceliem. Hlízy buď mumifikují, nebo je rozklad dokončen měkkou hnilobou způsobenou sekundární infekcí bakteriemi, zejména při vyšší vlhkosti ve skladu.
Životní cyklus
Původci jsou přítomni v půdě, která je trvalým zdrojem infekce. Kontaminují hlízy a k infekci dochází v místech mechanického poranění při sklizni a posklizňové úpravě, případně při dalších manipulacích s hlízami ve skladu. Fusaria nejsou schopna proniknout do hlízy neporušenou slupkou nebo korkovou vrstvou hojivého pletiva.
Hospodářský význam
Původci se vyskytují ve všech půdách a napadají mechanicky poškozené hlízy, a to buď při sklizni, nebo při dalších manipulacích s hlízami. Škodlivost závisí na úrovni sklizně a posklizňové úpravy, resp. na šetrnosti zacházení s hlízami v průběhu celého technologického procesu. Výskyt je vyšší v letech s přísuškem v období sklizně, kdy dochází k vyššímu mechanickému poškození a na lehčích a kamenitých půdách.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu