Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

růže
Rosa

čeleď: růžovité (Rosaceae)

vědecká synonyma: Crepinia, Ozanonia, Ripartia

EPPO kód: 1ROSG, ROSSS

Popis
Opadavé, zřídka vždyzelené prutnaté keře, nebo opíravé liány, zpravidla ostnité. Listy střídavé, lichozpeřené, s vytrvalými palisty přirostlými k řapíku. Květy velké, pětičetné, bílé, růžové, červené, vzácně žluté, s kališními lístky celokrajnými nebo zpeřenými, jednotlivě nebo ve vrcholičnatých květenstvích. Plodem jsou nažky obklopené zdužnatělou češulí (šípek) s vytrvalými nebo opadavými kališními lístky. 
Existuje 80–200 druhů a 25 000 kultivarů.  
růže galská, růže keltská
Keřík 0,2-0,4 m vysoký, vytvářející řídké houštiny, s podzemními výhony až 4 m dlouhými, řidčeji vzpřímené, chudě větvené keře 0,5–1,0 m vysoké. Kmínky ne starší 5 let. Listy dvoujařmé, lístky vejčité až eliptické, tuhé až kožovité, 1(2)x mělce a široce žláznatě zoubkované, na líci lysé, zelené, někdy s červenavým okrajem, na rubu bledě zelené až sivé, alespoň na střední žilce chlupaté, někdy s načervenalými žlázkami. Letorosty tenké, výjimečně bezostné, většinou ostnité, štětinaté a žláznaté, s velmi různotvarými ostny a osténky, na mladých větvičkách červeně prosvítajícími. Květy tmavě růžové až červené, silně vonné, 5–7(10) cm v Ø, po 1(3), kališní lístky zpeřené, hustě žláznaté, po odkvětu se sklánějící a opadávající před dozráním šípků. Kvete VI–VII. Šípky cihlově červené, úzce vejcovité až kulovité, asi 1 cm dlouhé, suše dužnaté, i za zralosti dosti tvrdé, stopkatě žláznaté, na 3 cm dlouhých hustě stopkatě žláznatých a červeně štětinatých stopkách.
Oblast rozšíření: Střední a jižní Evropa, Malá Asie, Kavkaz. 
růže svraskalá
Prutnatý keř 0,7–2,0 m vysoký, vytvářející rozlehlé, někdy i poléhavé houštiny. Listy 2–4jařmé, lístky eliptické až podlouhlé, 2–5 cm dlouhé, tuhé, kožovité, nápadně svraskalé, na líci leskle tmavozelené, lysé, na rubu světlejší, chlupaté, s vyniklou žilnatinou, na podzim zlatožluté. Letorosty tuhé, silné, málo ohebné, hustě plstnaté, s hustými rovnými chlupatými ostny a štětinami. Květy sytě červenorůžové až karmínové, zřídka bílé, 8–10 cm v Ø, po 1–3, kališní lístky dlouhé, celokrajné, chlupaté, po odkvětu vztyčené, k sobě semknuté. Kvete VI–X. Šípky oranžově červené, kulovité až smáčkle kulovité, 2–3(4) cm v Ø, masité, lysé, s vytrvalými kališními lístky, na krátkých, silných stopkách. 
Oblast rozšíření: Dálný Východ, Kamčatka, Japonsko, Korea, severní Čína. 
růže šípková
Vzpřímený keř 2–3 m vysoký, s ohnutými větvemi nebo opíravá liána, šplhající až do 10 m. Borka šedohnědá, jemně šupinatá. Listy 2–3jařmé, lístky eliptické až vejčité, 2–3 cm dlouhé, zašpičatělé, jednou až dvakrát (žláznatě) zubaté, lysé, někdy na rubu na střední žilce chlupaté, nebo i oboustranně plstnaté, na zelené, často nasivělé. Letorosty zelené, později načervenalé až olivově hnědé, ostny stejnotvaré, silné, hákovitě zahnuté. Květy bílé až světle růžové, slabě vonné, 4–5 cm v Ø, po 1–3, kališní lístky zpeřené, ± lysé, nazpět ohnuté, po odkvětu opadavé. Kvete VI–VII. Šípky oranžově červené až hnědočervené, různého tvaru, asi 2 cm dlouhé, za zralosti rozměklé. 
Oblast rozšíření: Evropa, severní Afrika, Malá Asie, Kavkaz, Írán, Írák, Střední Asie.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu