Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

obaleč borový
Blastethia turionella

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: obalečovití (Tortricidae)

vědecká synonyma: Blastesthia turionana, Pseudococcyx turionella

EPPO kód: EVETTU

Hostitelské spektrum
Larvy se živí na jedincích rodu Pinus (P. sylvestris, P. mugo, P. nigra a P. contorta atp.). Pouze ojediněle se může druh vyskytnout na jiném jehličnanu (Abies alba), ale jedná se pouze o jednotlivé výskyty.
Popis škůdce
Rozpětí křídel je u dospělců v rozmezí cca 14−21 mm. Délka samotného jedince je 7 až 10 mm. Barva křídel je od šedé až po sytě oranžovou. Při klidovém stavu mají křídla i celé tělo především oranžovou barvu.
Housenka je převážně červené barvy s charakteristickým počtem končetin (3 páry hrudních, 4 páry panožek a jeden pár pošinek).
Možnost záměny škůdce
Dospělec je klasický zástupce čeledi, a proto je snadno zaměnitelný s jinými obalečovitými. Rozdílem by měla být především silná inklinace tohoto druhu k borovicím (viz výše) s výskytem charakteristického poškození (viz níže). Také je charakteristická šedá až oranžová barva těla.
Příznaky poškození
Vývoj larev je situován do pupenů borovic. Pokud dojde k silnému poškození, jsou všechny pupeny v horních částech koruny hostitelské rostliny zničeny, což zásadně ovlivní budoucí habitus dřeviny.
Možnost záměny poškození
Poškození je hodně charakteristické, ale je možné ho zaměnit s poškozením od některých jiných druhů bezobratlých, kteří se v larválním stádiu vyvíjí v pupenech. Pro tento druh je charakteristická potravní inklinace k borovicím, resp. borovicovým pupenům.
Životní cyklus
Larvy se vyskytují od května až poloviny června, poté probíhá další vývoj. Generace je dle dostupných pramenů jednoletá.
Hospodářský význam
Je to druh, který má tendenci se výrazně namnožit v rozsáhlých monokulturách borovic především v rovinatém terénu.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu