Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

mandelinka bramborová
Leptinotarsa decemlineata

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

vědecká synonyma: Chrysomela decemlineata, Doryphora decemlineata, Polygramma decemlineata, Leptinotarsa multitaeniata

EPPO kód: LPTNDE

Hostitelské spektrum
Lilek brambor, rajče, lilek vejcoplodý i jiné lilkovité i plevelné.
Popis škůdce
Dospělci jsou 10–12 mm dlouzí, černožlutě pruhovaní.
Vajíčka oranžová. 
Larvy dorůstají až 15 mm, jsou zprvu světle až tmavočervené, později žlutavé. Na bocích mají po dvou řadách černých skvrn. Typický je pro ně širší vysoce klenutý zadeček.
Příznaky poškození
Brouci a larvy způsobují požerky většinou od okraje listů, při silném výskytu holožíry, kdy zůstávají z trsů brambor pouze stonky. Na konci vegetace při nedostatku potravy se dospělci živí i na hlízách vyčnívajících z brázd.
Životní cyklus
Přezimuje brouk v půdě v hloubce 10–40 cm. Úspěšnost přezimování záleží nejvíce na dostatku a kvalitě potravy v závěru vegetace a na také na průběhu zimy. Úspěšnější přezimování je v lehčích písčitých půdách a v méně proměnlivých teplotních a vlhkostních podmínkách. Brouci vylézají ze země obvykle v polovině května po vzestupu teplot v půdě na 14 °C, vyhledávají potravu a páří se. K oplození samiček však může dojít již na podzim. Samičky kladou vajíčka na spodní stranu listů ve snůškách s 30–35 vajíčky. Průměrná plodnost jedné samice je 500 vajíček. Embryonální vývoj je závislý na teplotě, při 20 °C se larvy líhnou v průměru za 10 dnů. Larvy prochází čtyřmi vývojovými stupni (instary). Po dokončení vývoje larvy zalézají do země, nejčastěji do hloubky 5–12 cm, kde se kuklí a přibližně po 14 dnech se líhnou dospělci (letní brouci), kteří mohou být v příznivých teplotních podmínkách základem pro vývoj druhé generace. Část populace však v některých letech vytváří neúplnou nebo úplnou druhou generaci, především v teplejších oblastech.
Hospodářský význam
Škodí brouci i larvy. Při nekontrolovaném rozmnožení způsobují holožíry a snížení výnosu hlíz o desítky procent. U nás mandelinka způsobuje největší škody v teplejších ranobramborářských oblastech na jižní Moravě a v Polabí, kde vytváří i dvě úplné generace.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu