Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

virus nekrotické kroužkovitosti slivoně
Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

čeleď: Bromoviridae

EPPO kód: PNRSV0

Hostitelské spektrum
Virus nekrotické kroužkovitosti slivoně je široce polyfágní. Hostitelem může být chmel, růže, třešeň, višeň, broskvoň, meruňka, slivoň, jabloň.
Příznaky napadení
Na čepelích listů se objevují chlorotické ohraničené skvrny a kroužky, postižené listy jsou menší a kroutí se. Pletiva postupně nekrotizují a vypadávají. Na spodní straně listů mohou někdy vznikat enace. Příznaky na listech jsou obvykle jen na části koruny. Za teplého počasí jsou příznaky silnější.
Možnost záměny
Virus nekrotické kroužkovitosti slivoně se dá lehce zaměnit s virem zakrslosti slivoně (Prune dwarf virus - PDV) a virem šarky švestky (Plum pox virus - PPV). Dále pak s virem chlorotické skvrnitosti listů jabloně (Apple chlorotic leafspot virus - ACLSV) nebo virem mozaiky jabloně (Apple mosaic virus - ApMV).
Životní cyklus
PNRSV se šíří vegetativním množením, semeny nebo pylem.
Hospodářský význam
Dochází k nižšímu výnosu, nevzcházení porostu, snižuje se vitalita rostlin, kvalita a tržní hodnoty plodin.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu