Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

S virus bramboru
Potato virus S (PVS)

řád: Tymovirales čeleď: Betaflexiviridae

vědecká synonyma: Potato S carlavirus

EPPO kód: PVS000

Hostitelské spektrum
Úzké hostitelské spektrum zahrnující rostliny z čeledí Solanaceae (především rod Solanum) a Chenopodiaceae.
Příznaky napadení
U bramboru většinou bezpříznakové infekce. Na listech infikovaných rostlin se může projevit mírná chloróza, zhrubnutí a zvlnění povrchu listu.
Možnost záměny
M virus bramboru je zaměnitelný s jinými viry bramboru, např. s X virem bramboru (Potato virus X - PVX), A virem bramboru (Potato virus A - PVA) nebo M virem bramboru (Potato virus M - PVM).
Životní cyklus
Přenos infikovanou sadbou, mechanicky a neperzistentně mšicemi.
Hospodářský význam
Nejčastěji se vyskytující virus brambor. U infikovaných rostlin může dojít k redukci výnosu hlíz až do 10-20 %, vyšší výnosové ztráty u směsných infekcí.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu