Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

M virus bramboru
Potato virus M (PVM)

řád: Tymovirales čeleď: Betaflexiviridae

EPPO kód: PVM000

Hostitelské spektrum
Úzké hostitelské spektrum zahrnující převážně rostliny z čeledi Solanaceae.
Příznaky napadení
Intenzita příznaků se liší v závislosti na izolátu viru a odrůdě bramboru. Vyskytují se i bezpříznakové infekce. Na listech infikovaných rostlin může virus vyvolávat mozaiku, strakatost, kadeřavost a lžicovité svinování listů. Může dojít i ke zkracování výhonů.
Životní cyklus
M virus bramboru se přenáší infikovanou sadbou, mechanicky a neperzistentně mšicemi.
Hospodářský význam
U infikovaných rostlin může dojít k redukci výnosu hlíz do 30%.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu