Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

abiotická antokyanizace dužniny hlíz bramboru

Příznaky a příčiny poškození
Příčiny poškození
Genetická porucha podporovaná osvětlením hlíz na povrchu hrůbku.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu