Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

rzi rodu Cronartium (s výjimkou C. gentianeum, C. pini a C. ribicola)
Cronartium spp.

říše: Fungi třída: Pucciniomycetes čeleď: Cronartiaceae

EPPO kód: 1CRONG

Hostitelské spektrum
Do rodu Cronartium jsou zařazeny dvoubytné rzi, jejichž aeciální stadium napadá rostliny z rodu borovice (Pinus spp.), zatímco teliální stadium se vyvíjí na rostlinách z různých čeledí. Sekundárními hostiteli jsou pro Cronartium coleosporioides rostliny z čeledi krtičníkovité (Scophulariaceae), pro C. comptoniae postopčák cizí (Comptonia peregrina) a rostliny rodu vřesna (Myrica) z čeledi vřesnovité (Myricaceae), pro C. comandrae Comandra umbellataGeocaulon lividum z čeledi santálovité (Santalaceae), pro C. kamtschaticum rostliny rodů Castilleja a všivec (Pedicularis) z čeledi zárazovité (Orobanchaceae), pro C. himalayense rostliny rodu kropenáč (Swertia) z čeledi hořcovité (Gentianaceae), pro C. fusiforme rostliny rodů buk (Fagus), dub (Quercus) a kaštanovník (Castanea) z čeledi bukovité (Fagaceae), pro C. quercuum rostliny rodů dub a kaštanovník.
Příznaky napadení
Příznaky napadení borovic neevropskými druhy rodu Cronartium se projevují především různými deformacemi, např. hálkovitými zduřeninami kmene a větví. Mohou být i příčinou odumření jednotlivých stromů. Ve školkách mohou způsobit odumírání sazenic.
Možnost záměny
K významným neevropským druhům rodu Cronartium náleží Cronartium coleosporioides, C. comandrae, C. comptoniae, C. fusiforme, C. himalayense, C. kamtschaticumC. quercuum. Příznaky vyvolané jednotlivými druhy rodu Cronartium jsou zaměnitelné. Záměna příznaků napadení za příznaky jiných druhů rzí je možná u sekundárních hostitelů.
Životní cyklus
Rzi rodu Cronartium jsou dvoubytné. Mají poměrně složitý životní cyklus zahrnující střídání dvou hostitelů. Biologie severoamerických druhů rodu Cronartium je podobná. Spermogonia a aecia (jarní výtrusy) se na borovicích vytvářejí na jaře a na počátku léta, a to za rok až za několik let po infekci. Spermatia (pyknospory) se šíří pomocí hmyzu. Aeciospory mohou být přenášeny větrem a hmyzem na velké vzdálenosti na sekundární hostitele. Na těchto hostitelích se během jednoho až tří týdnů po infekci vytvářejí uredinia, telia se vyvíjejí asi o 15 dní později. Borovice jsou infikovány basidiosporami, které se vytvářejí z klíčících teliospor a jsou přenášené větrem. K infekci bazidiosporami dochází v létě a na podzim, a to obvykle do vzdálenosti 1,5 km od sekundárního hostitele.
Způsoby šíření
Na kratší, střední i velké vzdálenosti se rzi šíří sporami způsobem popsaným v části ŽIVOTNÍ CYKLUS. Nejvýznamnějším způsobem šíření na velké vzdálenosti je přenos infikovanými rostlinami v rámci mezinárodního obchodu.
Hospodářský význam
Rzi rodu Cronartium nepříznivě ovlivňují přírůst, tvorbu a kvalitu dřeva. I když mohou být příčinou odumření jednotlivých stromů, větší plošné odumírání porostů obvykle nezpůsobují. V Severní Americe je jejich škodlivost vázána na přítomnost a četnost výskytu sekundárních hostitelů. Ve školkách mohou způsobovat vysokou mortalitu sazenic. Závažnost rizika v Evropě nepůvodních druhů rodu Cronartium pro území EU může být doložena příkladem i u nás rozšířené rzi vejmutovkové (C. flaccidum), která způsobila v Severní Americe po zavlečení větší škody, než jakákoliv jiná choroba jehličnanů.
Zeměpisné rozšíření
Kanada, Mexiko, USA, Čína, Filipíny, Indie, Japonsko, Nepál, KLDR, Korejská republika, Rusko (Dálný východ), Turecko, Belize, Honduras, Kostarika, Kuba, Nikaragua, Panama a Salvádor.
Situace v ČR
Status výskytu v ČR
Nevyskytuje se.
Výsledky detekčních průzkumů
Úřední detekční průzkum výskytu hub rodu Cronartium se v ČR neprováděl.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu