Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

štítenka červená
Epidiaspis leperii

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: štítenkovití (Diaspididae)

vědecká synonyma: Aspidiotus piricola, Diaspis betulae, Diaspis fallax, Diaspis leperii, Diaspis ostreaeformis, Diaspis piricola, Diaspis pyri, Epidiaspis betulae, Epidiaspis piricola, Diaspis pyricola

EPPO kód: EPIDBE

Hostitelské spektrum
Jádroviny - jabloně, hrušně, kdouloně, peckoviny – slivoně a drobné ovoce – rybíz.
Popis škůdce
Štítky samiček ostatních druhů štítenek – ústřicovité, červené a hrušňové se podobají štítence zhoubné. 
Tělo samiček štítenky červené je vínově červené, dalších dvou druhů žluté.
Příznaky poškození
Usychání a odumírání větví. Na větvích a kmenech štítky. Někdy i v několika vrstvách. Často jsou napadeny i plody.
Na plodech jabloní v místech sání štítenky ústřicové a štítenky hrušňové vznikají červené skvrny, podobné jako způsobuje š. zhoubná.
Životní cyklus
Přezimují larvy 2. stupně štítenky ústřicové i štítenky hrušňové, samičky štítenky červené a vajíčka štítenky čárkovité. 
Larvy štítenky čárkovité se rozlézají v květnu, larvy ostatních druhů štítenek v červnu a červenci. Do roka se vyvine jen jedna generace.
Hospodářský význam
Oslabení, chřadnutí a předčasné odumírání stromů a keřů.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu