Rostlinolékařský portál

Metodiky IOR - lupina bílá a úzkolistá

1. Seznam plodin
2. Pěstební opatření
3. Abiotické faktory
4. Ochrana proti chorobám
5. Ochrana proti škůdcům
6. Regulace plevelů
Společenstva plevelů
Jednoděložné: Ježatka kuří noha, oves hluchý. 
Dvouděložné: Heřmánkovec nevonný, laskavec ohnutý, lebeda rozkladitá, merlíky, penízek rolní, opletka obecná, svízel přítula. 
Vytrvalé: Pcháč oset, pýr plazivý.
Provádění ochranných opatření
Nechemická regulace plevelů
Dokonalá podzimní a předseťová příprava půdy; odstranění oddenků a zničení časně vzešlých dvouděložných plevelů důkladným vláčením před setím; založení dobře zapojeného porostu lupiny.
Chemická regulace plevelů
V systémech regulace plevelů lupiny bílé a úzkolisté se používají nejvhodnější specifické herbicidy podle očekávaného či převažujícího výskytu určitých druhů plevelů a podle agrotechnických a organizačních podmínek. Herbicidní ochrana lupiny bílé a úzkolisté proti dvouděložným plevelům je v současné době postavena především na nutnosti preemergentní herbicidní ochrany. Možnosti a termíny použití dalších herbicidů, včetně herbicidů pro postemergentní ochranu, s výjimkou povoleného herbicidu s účinnou látkou pyridate, jsou v současné době pokusně vyhodnocovány.
Rezistence plevelů a antirezistentní strategie
Střídání aplikace herbicidů s odlišnými účinnými látkami v pěstitelském postupu na daném pozemku sníží riziko vzniku rezistence.
Hodnocení účinnosti regulace plevelů
V případě preemergentní aplikace se posuzuje vzcházení a výskyt plevelů v období krátce po vzejití rostlin lupiny, tj. v době kdy mají rostliny lupiny vyvinuté první páry pravých listů. V případě potřeby opravného herbicidního ošetření se využije povolený postemergentně aplikovaný herbicid jako doplňující ošetření. Graminicidní přípravky bohužel nejsou povoleny.
Monitoring plevelů
Plevele konkurují rostlinám lupiny při příjmu živin a vláhy z půdy, zároveň je mohou zastiňovat a brzdit v růstu, přispívají k rozvoji chorob, zhoršují podmínky pro mechanizovanou sklizeň, zaplevelují následné plodiny, mohou výrazně snižovat výnos, a také kvalitativní parametry slizeného zrna. 
7. Další prostředky na OR
Další prostředky na ochranu rostlin
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu