Rostlinolékařský portál

Metodiky IOR - fazol obecný

1. Seznam plodin
2. Pěstební opatření
6. Regulace plevelů
Společenstva plevelů
Jednoděložné: Ježatka kuří noha, béry, oves hluchý.
Dvouděložné: Heřmánkovec nevonný, laskavec ohnutý, lebeda rozkladitá, merlíky, penízek rolní, opletka obecná, svízel přítula.
Vytrvalé: Pcháč oset, pýr plazivý.
Provádění ochranných opatření
Nechemická regulace plevelů
Dokonalá podzimní a předseťová příprava půdy; odstranění oddenků a zničení časně vzešlých dvouděložných plevelů důkladným vláčením před setím; založení dobře zapojeného porostu fazolu.
Chemická regulace plevelů
V systémech regulace plevelů fazolu obecného se používají nejvhodnější specifické herbicidy podle očekávaného či převažujícího výskytu určitých druhů plevelů a podle agrotechnických a organizačních podmínek. Z pohledu herbicidního ošetření fazolu proti dvouděložným plevelům je paleta herbicidů a účinných látek poměrně skromná. Co se týče termínu aplikace, pro preemergentní aplikaci jsou k dispozici dvě účinné látky, pro postemergentní ošetření proti dvouděložným plevelům pak již jen jedna účinná látka - bentazone.
Rezistence plevelů a antirezistentní strategie
Střídání aplikace herbicidů s odlišnými účinnými látkami v pěstitelském postupu na daném pozemku sníží riziko vzniku rezistence.
Hodnocení účinnosti regulace plevelů
V případě preemergentní aplikace se posuzuje vzcházení a výskyt plevelů v období krátce po vzejití fazolu, tj. v době kdy mají rostliny fazolu vyvinuté první páry pravých listů. V případě potřeby opravného herbicidního ošetření se využije některý z povolených postemergentně aplikovaných herbicidů (pouze účinná látka bentazone) jako doplňující ošetření. Graminicidní přípravky se používají postemergentně na vzešlé cílové plevele a hodnocení herbicidního účinku lze provést do 14 dnů po provedené aplikaci
Monitoring plevelů
Plevele konkurují rostlinám fazolu při příjmu živin a vláhy z půdy, podle své vzrůstnosti je zastiňují a brzdí v růstu, přispívají k rozvoji chorob, zhoršují podmínky pro mechanizovanou sklizeň, zaplevelují následné plodiny, mohou výrazně snižovat výnos, a také kvalitativní parametry slizeného zrna.
7. Další prostředky na OR
Další prostředky na ochranu rostlin
8. Certifikované metodiky
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu