Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

virus žloutenky řepy
Beet yellows virus (BYV)

čeleď: Closteroviridae

vědecká synonyma: Beet etch yellowing virus, Beet necrotic yellows virus, Beet yellows closterovirus

EPPO kód: BYV000

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu