Rostlinolékařský portál

Metodiky IOR - hořčice sareptská

1. Seznam plodin
2. Pěstební opatření
Osevní postupy
Střídání plodin
Dodržovat doporučený odstup v osevním postupu 5 let mezi sebou a od jiných brukvovitých plodin (řepka).
Vliv předplodiny
Nevhodnou předplodinou je řepka - zvýšení infekčního tlaku škůdců a houbových chorob, zaplevelení výdrolem, který není možné herbicidy vyhubit.
Pěstitelské postupy
Volba pozemku
Nepoužívat pozemky s vysokou zásobou semen plevelů a silně zaplevelené vytrvalými plevely.
Péče o porost
Možnost plečkování při širší rozteči řádků. 
3. Abiotické faktory
4. Ochrana proti chorobám
5. Ochrana proti škůdcům
6. Regulace plevelů
Společenstva plevelů
Jednoděložné: Ježatka kuří noha, oves hluchý, béry.
Dvouděložné: Merlíky, laskavce, heřmánkovité druhy, rdesna, violka rolní, ptačinec žabinec, rozrazil, mák vlčí, ředkev ohnice, hořčice polní, řepka olejka, blín černý, lilek černý, tetlucha kozí pysk, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, drchnička, zemědým lékařský, svízel přítula, opletka obecná, konopice polní, kakost maličký, hluchavka nachová.
Vytrvalé: Pýr plazivý, pcháč oset.
Rozhodování o provedení ošetření
Klíčové je preemergentní ošetření, při jeho vynechání je účinek postemergentního ošetření nedostatečný. 
Provádění ochranných opatření
Nechemická regulace plevelů
Snižování infekčního tlaku plevelů v předplodinách a přípravě pozemku. Ekologické pěstování bez použití herbicidů je možné, není ale vyzkoušené.
Chemická regulace plevelů
Použití preemergentních herbicidů je klíčové, postemergentní herbicidy je nemohou nahradit.
Hodnocení účinnosti regulace plevelů
Po provedeném preemergentním ošetření pro případné použití post-emergentního zásahu. 
Monitoring plevelů
Po preemergentním ošetření je potřeba sledovat účinek na plevele pro případný postemergentní zásah.
7. Další prostředky na OR
Další prostředky na ochranu rostlin
Regulace dozrávání, desikace
V zemědělské výrobě znamená desikace chemické ošetření porostu přípravkem k tomu určeným, který vyvolává stav suchosti. Obecně způsobuje předčasné usychání nadzemních částí rostlin. Všeobecně se desikace tedy užívá k urychlení dozrávání, sladění zralosti celého porostu plodiny, ke zvýšení obsahu sušiny nebo k zabránění šíření infekčních chorob.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu