Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

potemník písečný
Opatrum sabulosum

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: potemníkovití (Tenebrionidae)

vědecká synonyma: Silpha sabulosa

EPPO kód: OPARSA

Hostitelské spektrum
Dospělci i larvy mají široký okruh hostitelských rostlin, z kulturních rostlin může poškozovat slunečnici, cukrovku, révu vinnou a mladé rostlinky dřevin ve školkách.
Možnost záměny škůdce
Larvy připomínají drátovce (larvy kovaříkovitých). 
Příznaky poškození
Největší škody způsobují dospělci poškozováním pokožky stonku slunečnice obvykle v blízkosti půdy, čímž dochází k poškození cévních svazků. Závažněji poškozené rostliny odumírají, méně poškozené rostliny jsou náchylné později k lámání stonku či k infekci houbových chorob. 
Možnost záměny poškození
Poškození je typické, zaměnit by se mohlo s poškozením slimáčky, možná housenkami některých můr.
Životní cyklus
Přezimující brouci se během jara živí mnoha druhy rostlin. Obvykle se skrývají pod kameny či zbytky rostlin, při vyšším výskytu mohou za slunečních dnů i během dne pobíhat po povrchu půdy. Samičky kladou během jara vajíčka do půdy. Larvy poškozují podzemní části rostlin. Kuklí se v půdě a na konci léta se již objevují dospělci nové generace. Brouci žijí 2 roky.
Potemník písečný se především vyskytuje na nadprůměrně teplých, slunečných a suchých místech, převážně na jižní Moravě. 
Hospodářský význam
V posledních letech způsobují dospělci lokálně závažné škody na slunečnici během prvních období růstu od vzcházení až do prodlužovacího růstu (10–39 BBCH).
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu