Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

rýhonosec řepný
Bothynoderes punctiventris

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

vědecká synonyma: Asproparthenis punctiventri, Cleonus punctiventris

EPPO kód: CLEOPU

Hostitelské spektrum
Řepa cukrovka, řepa krmná, řepa salátová a některé další merlíkovité (Chenopodiaceae) rostliny.
Popis škůdce
Světle šedý až šedohnědý, protáhlý brouk, dosahující velikosti 10–16 mm. Tělo je černé až šedohnědé s různě zbarvenými šupinkami na povrchu, často splývá s půdou. Nosec má silně válcovitý, nahoře plochý. Má silná lomená tykadla a blanitá křídla. Je schopen létu.  
Larvy jsou rohlíčkovitého tvaru, beznohé a bezhlavé, bělavé, s nažloutlou hlavou a silně vyvinutými kusadly. Dorůstají až 30 mm.
Příznaky poškození
Požerky na vzcházejících rostlinách, později i požerky na bulvách. 
Životní cyklus
Přezimují dospělci v půdě, v loňských řepništích, kde se vyvinuli. Brouci na jaře opouštějí půdu jen tehdy, jestliže je dostatečně suchá o teplotě nad 8 °C, obvykle ve druhé polovině března, hlavně však v dubnu. Do porostů vzcházející či mladé řepy, kde konají úživný žír, se stěhují v několika etapách. Od poloviny května kladou vajíčka do půdy, těsně k řepným rostlinkám. Larvy ožírají kořínky a vyhlodávají bulvu. Bulva se řádně nevyvíjí. Kuklí se koncem července, brouci se líhnou v srpnu.  
Imaga jsou teplomilná a suchomilná. Vyhledávají lehčí a teplejší půdy. Larvy se v suchých půdách vyvíjejí lépe než v půdách vlhkých. Teplé a suché počasí v průběhu kladení vajíček (květen, červen) rozmnožování rýhonosců podporuje.
Hospodářský význam
Škody nejsou hospodářsky významné, k holožírům dochází výjimečně.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu