Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

maločlenec čárkovitý
Atomaria linearis

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: maločlencovití (Cryptophagidae)

EPPO kód: ATOMLI

Hostitelské spektrum
​Řepa cukrová, krmná a salátová, převážně merlíkovité (Chenopodiaceae) rostliny.
Popis škůdce
Brouci 1,2–1,5 mm velcí, drobní, protáhlí a zploštělí, hnědě až černě zbarvení s delšími paličkou zakončenými tykadly. Povrch těla brouků je jemně hustě tečkovaný, pokrytý žlutými chloupky.
Příznaky poškození
Výpadek vzcházejících rostlin, na klíčcích, později na hypokotylu tmavě zbarvená jamka o průměru 1 mm. 
Možnost záměny poškození
Žír na hypokotylu může připomínat napadení spálou řepy (Pleospora betae) ve formě zaškrcení hypokotylu.
Životní cyklus
Má jednu generaci v roce. Přezimují dospělci, při teplotách 14–15 °C začínají létat na nová řepniště, nejvyšší aktivita je při teplotě 17–19 °C. Dospělci působí škody na mladých koříncích, hypokotylu a srdéčkových listech. Samička klade v květnu vajíčka, škody způsobené larvami jsou bezvýznamné, od září se vyskytují brouci nové generace, kteří přezimují.
Hospodářský význam
Závažné škody nastávají při použití osiva bez insekticidního mořidla. Poškození řepy žírem maločlence přispívá k napadení mladých rostlinek spálou řepy a k mezerovitosti porostu, k silnějšímu poškození může dojít při pomalém vzcházení řepy nebo časném náletu maločlence.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu