Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru
Streptomyces scabiei

třída: Actinobacteria řád: Actinomycetales čeleď: Streptomycetaceae

další názvy: strupovitost brambor, obecná strupovitost brambor, strupovitost obecná

vědecká synonyma: Streptomyces scabies, Oospora scabies, Actinomyces scabies

EPPO kód: STRESC

Hostitelské spektrum
Hlavní hostitelskou rostlinou je lilek brambor (Solanum tuberosum), dále z čeledi merlíkovité (Chenopodiaceae) řepa, z čeledi brukvovité (Brassicaceae) ředkev, ředkvička, vodnice, tuřín, z čeledi miříkovité (Apiaceae) mrkev, petržel a pastinák.
Příznaky napadení
Na hlízách se objevují 1 mm velké hnědé skvrny, které se zvětšují. Většina skvrn na povrchu hlízy má vyvýšený, rozpraskaný, drsný a korkovitý vzhled. Strupovitost může být plochá, vyvýšená nebo hluboká. U povrchové formy dochází pouze k porušení pokožky. U vyvýšené formy skvrny mírně vyčnívají. U hluboké formy skvrny zasahují hlouběji do hlízy, dochází k tvorbě korkových vrstev a ztloustnutí povrchových pletiv. Prohloubeniny vznikají následkem kolapsu hostitelských pletiv působením toxinu vylučovaného bakterií.
Možnost záměny
Nejčastěji se zaměňuje s prašnou strupovitostí, původce Spongospora subterranea. U prašné strupovitosti na rozdíl od obecné vznikají na hlízách puchýřky s prášivým obsahem, po jejich prasknutí zůstávají na okraji ran zbytky roztřepené pokožky.
Životní cyklus
Jedná se o fakultativního patogena, který se běžně vyskytuje v půdě. Přežívá v půdě, odkud napadá přes poranění a lenticely mladé hlízy. Není přenosný sadbou a k napadení dochází na začátku tvorby hlíz. Pro rozvoj je optimální vysoká teplota půdy (nad 25 °C) a půda suchá (lehká písčitá), s alkalickou reakcí, s malým obsahem organické hmoty.
Hospodářský význam
Jedná se o celosvětově rozšířenou chorobu, která snižuje spíše vzhled a kvalitu hlíz než jejich výnos. Napadené hlízy jsou hůře skladovatelné, mají nižší obsah škrobu a mohou i méně klíčit. Hluboká strupovitost napomáhá udržení vlhkosti v poškozeném pletivu, a tím disponuje hlízu k napadení bakteriemi a ke vzniku měkké bakteriální hniloby.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu