Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

hnědá skvrnitost bramboru
Alternaria alternata

říše: houby (Fungi) třída: Dothideomycetes čeleď: Pleosporaceae

další názvy: hnědá skvrnitost listů bramboru

vědecká synonyma: Alternaria tenuis

EPPO kód: ALTEAL

Hostitelské spektrum
Brambor, rajče, ostatní lilkovité i jiné čeledi rostlin.
Příznaky napadení
Na listech se tvoří žluté, rychle hnědnoucí nekrotické skvrny s typickou kresbou soustředných kruhů. Tvar skvrn může být velmi proměnlivý podle patogenu, odrůdy a povětrnostních podmínek. Při silné infekci se skvrny spojují a listy odumírají. Obdobné příznaky jsou patrné na slupce hlíz, pokud dojde k jejich napadení. Nekrózy dužniny pod napadenou slupkou obvykle nepronikají hluboko, ale při silné infekci se celá hlíza sesychá. 
Možnost záměny
Choroba bývá v praxi často zaměňována s příznaky deficitu hořčíku. Ty se liší vytvářením nekrotických skvrn začínajících na spodních listech, nekrózy se tvoří pravidelně mezi nervaturou a nemají koncentricky zvrásněný povrch.
Životní cyklus
Patogeni přezimují na rostlinných zbytcích v půdě. Konidie se šíří větrem a dešťovými kapkami a infikují listy, případně hlízy po smyvu do půdy. Doba napadení, jeho rozsah a způsobené škody závisí na povětrnostních podmínkách, ale podstatný vliv má vnímavost odrůdy k infekci. Pro intenzivní tvorbu konidií jsou příznivé vysoké teploty, ale původci nejsou nároční na ovlhčení listů. Střídavé podmínky v průběhu počasí rozvoj choroby podporují.
Hospodářský význam
V důsledku napadení listové plochy může být snížen výnos, ale k vážnějším škodám dochází spíše lokálně u náchylných odrůd. Silnější výskyt je v teplých a sušších letech a v ranobramborářských oblastech. Infekce hlíz se objevuje poměrně zřídka.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu