Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

virová zakrslost obilnin
Wheat dwarf virus (WDV)

čeleď: Geminiviridae

další názvy: Wheat dwarf mastrevirus, Wheat dwarf geminivirus

EPPO kód: WDV000

Hostitelské spektrum
Hostitelskými rostlinami jsou všechny druhy obilnin a skoro všichni zástupci z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Virová zakrslost obilnin napadá pšenici, ječmen, tritikale, žito a oves. Významnými rezervoáry WDV v agroekosystému jsou obilní výdroly, plevelné jednoleté trávy (oves hluchý, chundelka metlice, sveřepy a lipnice roční). Dalšími rezervoáry jsou některé druhy trav vytrvalých travních společenstev.
Příznaky napadení
Hlavním příznakem virové zakrslosti obilnin u kulturních obilnin společným pro všechny odrůdy je zakrslost rostlin způsobená omezením dlouživého růstu. Nejvíce patrné jsou příznaky v době obvyklé pro počátek sloupkování. Další příznaky virové zakrslosti obilnin se již nevyskytují vždy, jsou rozdílné u jednotlivých druhů obilnin a mají menší diagnostický význam. Častými příznaky jsou odumření terminálního listu, po něm následuje odumření zbytku odnože, deformace, prohýbání listů. Tloustnutí starších listů, předcházející jejich odumření, začíná od špiček. Inkubační doba se pohybuje v polních podmínkách za příznivých vegetačních podmínek od 3 a 6 týdnů. V tomto období probíhá vývoj choroby latentně. Na velmi časných výsevech lze první symptomy zaznamenat již na podzim, jinak jsou symptomy choroby zaznamenatelné až po přezimování. Na přezimovaných rostlinách je prvním příznakem žloutnutí starších listů, což není pro virové zakrslosti specifický symptom, naopak specifické je, že nedochází k prodlužování a napřimování odnoží. Pro narušení normálního vývoje je nutná silná infestace rostliny virem, proto jsou intenzita i projev příznaků závislé na růstové fázi v době infekce a latentním období. U později napadených rostlin má choroba mírnější průběh. Nejčastějším příznakem je žloutnutí listů, hlavně od špiček a okrajů. U některých druhů dochází až k červenání. Listy jsou kratší a vzpřímené. Kořeny bývají méně rozvětvené. Intenzita příznaků je závislá na citlivosti druhů, odrůd obilnin, na druhu a kmeni viru, na povětrnostních podmínkách během roku, ale především na růstové fázi rostliny během infekce. Žloutnutí a červenání může přecházet v nekrózy, objevuje se zasychání listů a rostliny mohou odumírat. Virus zakrslosti pšenice se často hlavně u ozimých obilnin v porostech vyskytuje ve směsných infekcích.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu