Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

makadlovka řepná
Scrobipalpa ocellatella

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: makadlovkovití (Gelechiidae)

EPPO kód: PHTOOC

Hostitelské spektrum
Kromě řepy cukrové, krmné a salátové napadá tento škůdce řadu dalších druhů z čeledi merlíkovitých (Chenopodiaceae). Může se vyvíjet na merlících, lebedách a laskavcích.
Popis druhu
Dospělci jsou štíhlí, drobní s nápadně zvětšenými makadly směřujícími nahoru. Rozpětí křídel je kolem 10 mm. Úzká přední křídla jsou šedohnědá až žlutohnědá, posetá drobnými kulatými tmavými skvrnami. Zadní pár křídel je světle šedý. Křídla jsou lemována typickými třásněmi.
Vajíčka jsou oválná, délky 0,5 mm, bílá, perleťově lesklá.
Housenky jsou v prvních instarech zelenobílé a dorzální část těla je zelená. Dospělé housenky měří 10–12 mm a dorzální část těla je mírně červená se dvěma až třemi růžovými až rezavými podélnými pruhy. Housenky makadlovky mají čtyři vývojové instary a poté dochází ke kuklení v suchých listech a pod kamínky (maximálně do hloubky 5 cm v půdě).
Možnost záměny druhu
Na poli jsou snadno přehlédnutelní (schovaní v porostu) nebo zaměnitelní s dalšími druhy motýlů.
Příznaky poškození
Srdéčka jsou při rozhrnutí znečištěna černým trusem, někdy bývají opředena shora jemnou pavučinkou. Housenky se vyskytují na starších rostlinách nejčastěji v srdéčku, ve kterém vyžírají chodby mezi dvěma těsně přiléhajícími listy, nebo žijí uvnitř řapíků. Při suchém počasí se housenky zavrtávají do bulev.
Životní cyklus
Škůdce má v roce až tři generace. První generace se obvykle objevuje koncem dubna a v průběhu května. Druhá generace motýlů létá od července, třetí generace pak od srpna do října. Jednotlivé generace se překrývají, v průběhu vegetace se tedy vyskytují všechna vývojová stádia. K páření dospělců a kladení vajíček dochází při teplotách nad 11 °C. Samice klade asi 40–70 vajíček, ve skupinkách 1–6 vajíček na listy řepy. Po 7 až 10 dnech se líhnou mladé housenky, které působí deformace a poškození srdéčkových listů řepy. Makadlovka řepná přezimuje ve stadiu kukly.
Hospodářský význam
Při suchém počasí se housenky zavrtávají do bulev, které jsou sekundárně napadány chorobami (hniloby). Škody vznikají snížením cukernatosti v důsledku obnovování poškozeného listového aparátu novými listy. Škodlivost nezávisí pouze na počtu housenek na rostlinu, ale významný vliv má i ročník a fenofáze, ve které byly rostliny napadeny.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu