Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

muchnice zahradní
Bibio hortulanus

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: muchnicovití (Bibionidae)

EPPO kód: BIBIHO

Hostitelské spektrum
Polyfágní druhy.
Popis škůdce
Larvy jsou dlouhé beznohé válcovité, šedohnědé barvy se zřetelnou tmavou hlavou.
Příznaky poškození
Překousané klíčky později i překousané rostliny.
Životní cyklus
Larvy v 1. instaru přezimují, největší škody působí larvy 2. instaru v následném roce (duben, květen) těsně před kuklením.
Hospodářský význam
Větší výskyt na humózních teplých půdách, vlhkost půdy není rozhodující.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu