Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

mrchožrouti
Aclypea spp.

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mrchožroutovití (Silphidae)

EPPO kód: 1SILPG

Hostitelské spektrum
Polyfágní druhy.​
Popis škůdce
Široce ovální brouci s více méně zploštělým tělem, velikostně do 16 mm. 
Larvy až 13 mm dlouhé se špičatými výčnělky po stranách těla.
Příznaky poškození
Čepel listu poškozena ze stran, okraje požerku tmavě zbarveny. Na listech žerou dospělci i larvy.
Životní cyklus
Mají 1 generaci v roce. Brouci vylézají v dubnu ze zimních úkrytů, vajíčka kladou v květnu a červnu. Brouci i larvy okusují listy. Larvy se kuklí v půdě, dospělci se líhnou v červenci. Mrchožrouti se shromažďují v místech chráněných před větrem. Vyžadují vlhčí prostředí.
Hospodářský význam
Škody nejsou hospodářsky významné.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu