Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

hnědá rzivost žita
Puccinia recondita

říše: houby (Fungi) třída: Urediniomycetes čeleď: rzi (Pucciniaceae)

další názvy: rez žitná

vědecká synonyma: Puccinia rubigo-vera, Puccinia dispersa, Puccinia secalina, Aecidium anchusae

EPPO kód: PUCCRE

Hostitelské spektrum
Žito, tritikale, sveřepy, některé druhy rodu ječmen. Dvoubytná rez. Mezihostitelskými druhy jsou prlina rolní, pilát lékařský, popř. kamejka lékařská.
Příznaky napadení
Na lícové straně listových čepelí se v období po vymetání žita objevují rezavě hnědé roztroušeně rozmístěné kupky letních výtrusů. V průběhu 14–21 dnů mohou u náchylných odrůd pokrýt téměř celou listovou plochu. Ihned po vytvoření pukají a uvolňují urediospory. V průběhu dozrávání porostů žita se na obou stranách listových čepelí objevují kupky zimních výtrusů, které jsou tmavě hnědě až černě zabarveny, bez trhání pletiva na jejich povrchu. Napadení listů v důsledku potrhání listové epidermální vrstvy provází jejich rychlá desikace.
Životní cyklus
Patogen přezimuje ve formě mycelia v listech nebo urediospor na rostlinách ozimého žita. S příchodem vyšších teplot nad 22 °C se začínají rychle tvořit nové kupky urediospor, které znovu infikují hostitelskou rostlinu. Teliospory, které se tvoří v průběhu dozrávání porostů žita, mohou rovněž přezimovat na mezihostiteli.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Silné a opakující se epidemie způsobují velmi vážné snížení výnosu redukcí hmotnosti 1000 zrn.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu