Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

prašná snětivost ovsa
Ustilago avenae

říše: houby (Fungi) třída: sněti (Ustilaginomycetes) čeleď: Ustilaginaceae

další názvy: sněť ovesná

vědecká synonyma: Uredo segetum var. avenae, Ustilago segetum var. avenae

EPPO kód: USTIAV

Hostitelské spektrum
Oves.
Příznaky napadení
Kvítky laty v době metání přeměny v černou masu chlamydospor, zpočátku překrytou stříbřitou blankou, která se rozpadá. V době zrání zůstávají prázdná vřetena laty, často s ojedinělými pluchami. Výjimečně i parciální poškození laty. Napadené rostliny vykazují zpravidla nižší růst.
Životní cyklus
Chlamydospory sněti jsou z přeměněných částí laty roznášeny větrem na květy (blizny) nebo se dostávají mezi otevřené pluchy. Klíčí a mycelium infikuje květy a zrna a přechází do klidového stadia. Více ohroženy jsou nahé ovsy. Mezi pluchy se mohou dostat chlamydospory také při poškození pluch při sklizni. Další vývoj zrna není ovlivněn. Pro vznik infekce je nejvýznamnější mycelium, které proniklo pod epidermis zrna. V době klíčení mycelium prorůstá do klíčku a dále rostlinou. Přenos chlamydospor podporuje suché počasí a infekci vyšší teploty v době kvetení. Pomalé klíčení a růst ovsa podporují výskyt.
Hospodářský význam
V minulosti významné onemocnění ovsa, po zavedení moření pokles výskytu i škodlivosti. V současné době hospodářsky méně významné onemocnění, výskyty pouze lokální.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu